ÜLDTEAVE

Siit leiad lingid lasteaeda puudutavatele määrustele, aruannetele ja muudele dokumentidele

 

VÄÄTSA LASTEAIA PÕHIMÄÄRUS

ARENGUKAVA 2014-2017

VÄÄTSA LASTEAIA KODUKORD 01.09.2015

LASTEAIA EELARVE

SISEHINDAMISE ARUANNE

LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEK

HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITUS

LÕPETAJATE NIMEKIRJAD

RÜHMADE NIMEKIRI 2015-2016

käpp