PROJEKTID

Jagame ideid & teeme koostööd osaledes erinevates projektides

KIK (e Keskkonnainvesteeringute Keskus) projekt 5789  – Väätsa laste loodusrännakud – puud ja põõsad läbi aasta!

See projekt on süvendatud puude õppimine kõikides meie 4 rühmas.

Läbi igakuiste loodustegevuste suurendatakse laste loodusteadlikust ning aidatakse mõista keskkonnasõbraliku käitumise vajalikust.

Viiakse läbi õuesõpet erinevate vanuserühmade lastele puudega tutvumiseks. Matkad loodusesse aitavad lastel tutvuda meid ümbritseva loodusega. Laste osalemine suurendab loodusteadlikkust nii lastel kui vanematel ning annab võimaluse suurendada kõigi osalejate keskkonnateadlikust.

Tegevused toimuvad septembrist 2013 – juuni 2014 õppeaastal.

Comenius_Regio_projekt.docx


 

Võtame osa ka eTwinning’ust, mis  on osa programmist Erasmus+, EU hariduse, väljaõppe, noorte ja spordiga tegelevast programmist.

Alt Image


Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“

Loe lähemalt: KIUSAMISEST VABAKS!

kiusamisest_vabaks_LOGO_1-(3)