LAPSEVANEMALE

Siit leiad lapsevanemale huvi pakkuda võivat ja vajalikku - avalduste- ja lepingute vorme, õigusakte ning muid dokumente.

LASTEAEDA VASTUVÕTU AVALDUS

LASTEAEDA VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

HAIGE LAPSE KOJUSAATMISE KORD

LASTE OMBUDSMAN ehk ABIVAJAVAST LAPSEST TEATAMISE JUHEND

KOHAKASUTAMISE LEPING LAPSEVANEMAGA

VÄIKE INFOVOLDIK


Täita avaldus sünnitunnistuse ja rahvastikuregistri tõendi alusel.
Täidetud avalduse saab kas välja trükkida ja lasteaeda tuua või siis saata lasteaia juhataja elektronposti aadressile.
Tutvuda meie lasteaia kodukorra ja päevakavaga.
Valmistada laps ette kohanemiseks uues kollektiivis.

Tutvustage lapsele järk-järgult meie lasteaeda.
Külastage rühma ja tutvuge rühma töötajatega.
Mängige koos lapsega lasteaia õuealal..

Lahkumine emast – püüdke olla rahulik ja optimistlik!
Päevane uni – püüdke kodus sisse seada lasteaiaga võimalikult sarnane päevakava.
Söömine – tutvuge lasteaia menüüga, teatage oma lapse toiduallergiast rühma töötajatele
.

Sisendage lapsesse turvatunnet ja positiivset suhtumist lasteaeda.
Varuge rohkem aega lapse harjutamiseks uue keskkonnaga.
Tugevdage lapse tervist aktiivse liikumisega ning rohke õuesviibimisega..

Arstitõend lapse tervisliku seisundi kohta.
Vahetusjalanõd,võimlemisriided.
Õuesviibimiseks riided vastavalt ilmale ja vahetusriided kappi.
Võimalusel märgistage riideid ja jalanõusid.
Sõimelapsele vajadusel mähkmed.

Toidupäeva maksumus muutub igal kuul. Keskmiselt jääb see 0,9-1,2 euro vahele.
Lastevanemate poolt kaetav osalustasu on 6,39 € kalendrikuus.
Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda erinevaid soodustusi vallalt.