Lopupidu_2015_(9) (1)

Lasteaednike teabepäev

Teabepäevad lasteaednikele oktoobris ja novembris 2015 11/10/2015 Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innovega ja MTÜ Eesti Lasteaednike Liiduga korraldab 2015/2016. õa-l teabepäevi koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamiseks üle Eesti. Kavas on viis teabepäeva, mis toimuvad Pärnus, Narvas, Tartus, Tallinnas ja Rakveres. Teabepäevad keskenduvad uuringutele (Tallinna Ülikool, MTÜ Eesti Lastekaitse Liit) ja parimatele praktikatele riikliku õppekava […]

Continue reading

Paikäpa kevadpidu

Meie igakevadine peoke  

Continue reading

Väätsa_lasteaia_lapsesuu

Jahimees külastas lasteaeda

Novembris külastas Toomas Marrandi “Märka ulukit!” aasta raames ka Väätsa lasteaeda. Vanemate rühmade lapsed kuulasid hoolega ja esitasid palju küsimusi. Lisaks sellele uurisid llasteaia õpetajad lastelt kes on jahimees ja mis ta teeb

Continue reading